ประชุมการขับเคลื่อนสายงานป้องกันปราบปราม และ พิธีประดับยศ จ.ส.ต.
วันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.
-พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง
-พ.ต.ท.สมภพ นามบัณฑิต รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งสองห้อง
-สองห้อง 2-1,2-2,2-3

ประชุมการขับเคลื่อนสายงานป้องกันปราบปราม สน.ทุ่งสองห้อง ประจำเดือน มกราคม และ พิธีประดับยศ จ.ส.ต.ใหม่ 3 นาย

**โดยมีข้าราชการในสังกัดสายงานป้องกันปราบปราม สน.ทุ่งสองห้อง เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 นาย **